Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018

Jaki jest przedmiot niniejszej Polityki?

Niniejsza Polityka prywatności udziela przede wszystkim informacji kto, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe tj. w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Polityka prywatności dotyczy zatem danych umożliwiających identyfikację osób fizycznych (dalej jako „Dane osobowe”), które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności w niezbędnym do tego zakresie.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji usług i sprzedaży w zakresie automatyki przemysłowej oraz operatorem Serwisu ewpo.com jest EWPOL Automatyka Przemysłowa Paweł, Ewa Weretko Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Honoriusza Balzaka 89, 52-437 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271368, REGON: 930981430, NIP: 8991803619 (dalej jako „EWPOL”).

Z kim możesz skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez EWPOL możesz skontaktować się z nami:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego,

 • mailowo na adres: ewpol@ewpol.com

 • pisemnie na adres: EWPOL Automatyka Przemysłowa Paweł, Ewa Weretko Sp. J., ul. Honoriusza Balzaka 89, 52-437 Wrocław.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez EWPOL Twoich danych osobowych?

W celu realizacji procesu świadczenia sprzedaży oraz usług, tj. dla celów związanych z:

 • wykonywaniem zawartej umowy, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia oraz dostawy,

 • udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,

 • umożliwieniem nawiązania kontaktu w celu podjęcia negocjacji/zawarcia umowy,

 • prowadzeniem księgowości

 • przesłaniem faktury,

 • dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

niezbędne jest umożliwienie nam przetwarzania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,

 • stanowisko

 • adres,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • numer PESEL

 • numer NIP,

 • numer REGON.

Jakie dane zbieramy za pośrednictwem strony internetowej?

Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy nam je udostępnisz w następujących sytuacjach:

– wysyłając do nas zapytanie np. w sprawie oferty, naszych specjalizacji itp. poprzez Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane tj. imię oraz adres e-mail. Tak podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przygotowania oferty bądź też kontaktu handlowego zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi wyżej celami przetwarzania danych osobowych.

– w zakładce pn. Praca znajdują się aktualne oferty pracy. Aplikując na wybraną ofertę pracy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przesłane do nas w liście motywacyjnym oraz w CV. Przesłane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów aktualniej rekrutacji bądź za wyraźną zgodą kandydata do 12 miesięcy.

Za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy również dane w sposób automatyczny:

będąc użytkownikiem naszej strony internetowej przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Wymienione dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze strony, a także poprawie funkcjonalności strony. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika, gdyż używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików „cookies”.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Więcej o plikach cookies dowiesz się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazane Spółce EWPOL dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

a) Twojej wyraźnej zgody osoby;

b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa (np. organom wymiaru sprawiedliwości).

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem naszych usług. Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie trzem grupom odbiorców, tj.:

– osobom upoważnionym przez nas czyli naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

– podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą świadczącym dla nas serwis w zakresie IT, firmie szkoleniowej współpracującej z EWPOL;

– innym odbiorcom danych takim jak: przewoźnikom (firmom kurierskim), bankom, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie w minimalnym zakresie.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe służące do świadczenia usługi przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody bądź ustania celu przetwarzania. Należy również doliczy okres 30 dni potrzebny na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską (EOG)?

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;

  4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;

  1. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

  2. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  3. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się do dbania o wszelkie udostępnione nam informacje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przestrzegamy również obowiązków oraz włączeń nakładanych na podmioty gromadzące dane osobowe.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu doskonaleniu zgodnie z rozwojem technologicznym.

Ponadto nasza strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas transmisji danych, co zapewnia ochronę identyfikujących użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Aktualizacja Polityki prywatności

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej